Northern Playground Community

Vårt største mål med Northern Playground er å endre samfunnet gjennom å kombinere bærekraft og kommersielle prinsipper. Eller helt banalt: Redde verden med business. Hvordan skal vi få til det? Et viktig tiltak, tror vi, er å bli et «demokratisk» og åpent selskap. Vi vil derfor invitere deg på innsiden av selskapet i et «community» hvor du og et begrenset antall andre får ta del i driften og utviklingen. Community'et lanseres i løpet av 2020. Meld deg på venteliste under.

Hva er vår community?

Utvikle butikkonsepter

Eksklusive fester og arrangementer

Rabattert eller gratis reparasjon

Utvikle nye produkter

Gi tilbakemelding på kampanjer

Eksklusive tilbud

Vi er overbevist om at fremtidens selskap må være tettere knyttet til kunden og åpent for samfunnet. Det vil gjøre oss mer ansvarlige og det vil gi oss idéer og innsikt om hvordan vi bør utvikle oss. Under finner du noen eksempler på hvordan du som community-medlem vil bli inkludert i selskapet.

Og mye, mye mer...

Neste steg:

Våren 2020 gjennomfører vi en test over noen måneder for å sammen finne ut hvordan en slik community fungerer best. Vi har med oss ca. 50 personer i testen. Vi åpner opp for flere så fort testfasen er gjennomført. Meld deg på venteliste under hvis du vil få mer informasjon når konseptet er klart.